Verontrustende feiten…

Toen ik goed en wel in de wereld der wakkeren was, hoorde ik op het nieuws voor de zoveelste keer een discussie over integratie. Over hoe moeizaam dat proces verloopt. Mijn gedachten gingen meteen uit naar die duizenden asielzoekers die een nieuw leven buiten hun vaderland willen beginnen. Omdat het thuis niet lukt een toekomst op te bouwen. Om wat voor redenen dan ook. En dus blijven de rubberbootjes naar Europa komen.

En dan sta je daar als ontheemde. Je kent de taal niet, de gebruiken, de wetten en regels. Gelukkig hebben de Europese landen een integratiebeleid. En dus wordt asielzoekers, als ze de zegen krijgen en mogen blijven, verzocht om te integreren. Zich de regels en gebruiken van hun nieuwe thuisland eigen te maken. De praktijk is echter weerbarstiger dan men zou denken.

Je moet namelijk niet te hard roepen dat mensen zich aan de normen en waarden moeten houden van het land dat hen onderdak biedt. Dan begrijp je helemaal niks van de cultuur die de ontheemden zijn ontvlucht.

Van iemand die hier een baan wil, van de vrijheid, een uitkering en snel internet wil genieten, mag je niet compromisloos eisen dat die zich aan onze manier van leven conformeert. Dan doe je afbreuk aan hun afkomst. Aan het eigen gezicht dat ze ook hier moeten kunnen tonen. Of juist niet als dat beter bij hun religie past…

Eigenlijk best wel een kromme gedachte. Je wilt de pleziertjes wel, maar schuift de minder prettige zaken van je af. En als dat niet bevalt, dan kom je in opstand en schopt vervolgens tegen alles aan wat je nieuwe toekomst zou moeten worden.

Ik ga niet alle asielzoekers over één kam scheren en ook niet roepen dat de meeste vluchtelingen eigenlijk ordinaire gelukszoekers zijn. Wat mij verontrust is de toevoeging van een aantal nieuwe namen op de terreurlijst van de Nederlandse overheid. Daar staan nu 76 Nederlandse terreurverdachten en drie organisaties op. En weet u wat mij nog het meest verontrust? Er staat geen enkele verdachte op met de naam Jan, Piet, Kees of Klaas…..