In Baflo regende het kogels…(3)

alasam‘Mensen die denken dat ik dit met opzet heb gedaan, hebben het helemaal mis. Ik ben niet de knapste of perfect. Als ik normaal ben doe ik zoiets niet. Ik ben niet zo’n slecht mens. Dit is mij overkomen. Dat is het. Dit mag geen ander mens ooit overkomen.’ Het waren de woorden die de 27-jarige Alasam S. maandag uitsprak voor de rechtbank in Groningen. Tegen de uitgeprocedeerde asielzoeker uit Benin is levenslang geëist voor de moord op zijn toenmalige vriendin Renske Hekman en motoragent Dick Haveman. Daarnaast worden hem twee pogingen tot moord en mishandeling ten laste gelegd.

Negen keer sloeg hij met een bijna 18 kilo zware brandblusser op het hoofd van zijn toenmalige vriendin. Tijdens de worsteling brak ze beide polsen en een pink. Renske verweerde zich en schreeuwde het uit. Alasam hoorde haar kennelijk niet. Was verblind door woede en angst.

Alasam wil nog altijd geen kwaad woord horen over Renske of de rest van de familie Hekman. ‘Ik wil hen bedanken voor alle steun. Het zijn de beste schoonouders die ik heb gekend. Renske heeft mij niet afgewezen. Ze heeft me veel geleerd. Ze was een geschenk uit de hemel voor mij. Ik ben haar op 13 april 2011 kwijtgeraakt. Sindsdien heb ik niets meer te zoeken op deze aardbol.’

De vluchteling was kennelijk aan het einde van zijn Latijn toen duidelijk was geworden dat hij niet in Nederland mocht blijven. Wantrouwde iedereen. Dacht dat ze allemaal op zijn dood uit waren en twijfelde zelfs aan de liefde van de vrouw met wie hij wel wilde trouwen. Hij veranderde het altijd zo rustige Baflo die voorjaarsavond in het decor van een gangsterfilm.

Nadat de schedel van Renske was gekraakt en haar levenloze lichaam in een plas bloed lag, ging Alasam op zoek naar het treinstation. Hij wilde naar Groningen. Zo ver zou het niet komen. Motoragent Dick Haveman was inmiddels ter plekke en probeerde de verdachte aan te houden. Met pepperspray bleek hij niet tot bedaren te brengen. Haveman trok zijn pistool. Dat werd uit zijn handen geschopt en door Alasam opgepakt. Hij schoot, zonder enige aarzeling, drie keer op de agent.

De Godlinzer werd in zijn mond en borst geraakt. Bezweek ter plekke aan de verwondingen. Vermoord met zijn eigen dienstpistool. Vervolgens werden omstanders beschoten. Een van hen kon wegduiken, de ander werd in zijn been geraakt. Na een bizar vuurgevecht met te hulp gesnelde agenten, waarbij dertig kogels werden geteld, kon de vijf keer geraakte en ernstig gewonde asielzoeker eindelijk ingerekend worden. En zelfs toen wist hij zich nog te verzetten.

Persofficier wordt voor leugenaar uitgemaakt naar aanleiding interview op televisie

Tijdens de laatste sessie van de driedaagse zitting kregen de aanwezigen een geluidsfragment te horen waarop de laatste woorden van Haveman waren te horen. ‘Ja, okay. Dan kijk ik nog even rond. Ik ga rijden.’ Hoewel ze toestemming hadden gegeven om het fragment te openbaren, moet het voor de bij de zitting aanwezige nabestaanden een uiterst pijnlijke confrontatie zijn geweest.

Leugenachtig en berekenend. Iemand die relaties met vrouwen als instrument gebruikte om een verblijfsvergunning af te dwingen. Zo werd de verdachte door de Officier van Justitie neergezet. Het gebruik van het middel Paroxetine, een middel tegen depressiviteit, zou niet van invloed zijn geweest op de gewelddadige gedragingen van Alasam tijdens die dramatische avond. En dus is hij volledig toerekeningsvatbaar geweest. Zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Advocaat Mathieu van Linde vindt het vreemd dat het OM alleen die optie open heeft gehouden. Omdat het Pieter Baan Centrum (PBC) geen  afwijking bij Alassam zou hebben geconstateerd. Zei de persofficier van het OM voor de snorrende camera’s van RTV Noord.

En dat is volgens Van Linde een leugen. Het was voor hem al vrij zeker dat het OM niet met tbs als eis zou komen, omdat dit maatschappelijk en politiek niet te verantwoorden zou zijn. Vreemd is ook dat de psychiater van het PBC eerder tegen S. had gezegd dat er zeer waarschijnlijk sprake van een psychose is geweest. Interne onenigheid bij het PBC heeft er, aldus de raadsman, toe geleid dat er uiteindelijk ‘onvoldoende aanwijzingen’ voor ontoerekeningsvatbaarheid zijn geweest.

‘Ze kunnen het dus niet vaststellen maar ook niet helemaal uitsluiten. Dat is heel wat anders’, aldus de raadsman. ‘Een van de agenten had een lichaam zonder ziel, een leeg omhulsel gezien. Zei dat Alasam als een zombie liep en dat zijn ogen niet meer waren dan twee zwarte bollen. Zelfs kogels konden hem niet afremmen. Dat moet wel betekend hebben dat mijn cliënt zich in een psychose heeft bevonden. Dat er wel degelijk een relevant verband tussen het gebruik van medicijnen en het geweld heeft bestaan.’ En dus vindt Van Linde dat Alasam volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard moet worden. Omdat hij niet heeft kunnen bevatten wat hij heeft gedaan.

De advocaat vindt het uitzichtloos en inhumaan om iemand levenslang te geven. Omdat je naam dan in wezen wordt doorgestreept. Er geen enkele kans op terugkeer in de maatschappij is. Maar ook omdat een dergelijke straf tegen de wens van de familie Hekman is. En zij zijn, ondanks het enorme leed dat hen is aangedaan, nooit op vergelding of wraak uit geweest.

UPDATE 6 MAART

De rechtbank In Groningen heeft Alassam S. tot 28 jaar cel veroordeeld voor twee moorden en twee pogingen tot moord. Er was levenslang tegen hem geëist. Een dergelijke straf vinden de rechters echter te zwaar. Het vonnis is te lezen op rechtspraak.nl.

 

In Baflo regende het kogels…(2)

Tijdens de tweede zittingsdag tegen de van tweevoudige moord verdachte Alasam S. werden vrijdag de onderzoeksresultaten van het Pieter Baan Centrum (PBC) besproken. Alasam S. werd wekenlang door het PBC geobserveerd. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat Alasam volledig toerekeningsvatbaar is geweest op het moment dat hij Renske Hekman en Dick Haveman op 13 april 2011 van het leven heeft beroofd.

door Koen van Lannik

Geen posttraumatische stressstoornis en ook geen psychotische stoornis. Ondanks sporen van het middel Paroxetine, een anti-depressivum, in zijn bloed. Gevoelens van boosheid jegens Nederland zullen er wel degelijk zijn geweest. Omdat hij zijn pogingen een vluchtelingenstatus te krijgen, steeds zag mislukken. En het PCB acht het best mogelijk dat die boosheid en spanning zich zo hebben opgestapeld dat het tot de fatale geweldsuitbarsting is gekomen.

Er zijn echter ook deskundigen die beweren dat er wel degelijk een link is te leggen tussen het gebruik van de Paroxetine en de dubbele moord. Zoals bijvoorbeeld hoogleraar Loonen. Volgens zijn oordeel was Alasam duidelijk uit zijn evenwicht door de op- en afbouw van de medicijnen die hij slikte. Gedragsdeskundige Takkenkamp, de man die al decennia lang verdachten voor Justitie onderzoekt, gaat nog een stapje verder. Hij spreekt van een volledige staat van psychose.

Die het echt weet mag het zeggen. De conclusie is eigenlijk dat je geen conclusie kunt trekken. Het is dus nog maar zeer de vraag wat er maandag uiteindelijk als strafeis uit de hoge hoed van de Officier van Justitie zal rollen. Is hij van mening dat Alasam het bloedbad bij volle bewustzijn heeft aangericht, dan hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Voor het plegen van twee moorden en enkele pogingen tot, in combinatie met mishandeling.

En zelfs dan staat de deur naar behandeling nog open. ‘In de wet is namelijk niet vastgelegd dat iemand alleen maar TBS kan krijgen als een verdachte in enige mate verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook een verdachte aan wie het misdrijf volledig kan worden toegerekend, maar die wél psychisch gestoord is, kan deze maatregel opgelegd krijgen’, twitterde advocaat Niek Heidanus.

En waarom zouden we aan hem twijfelen. Of Alasam daar iets aan heeft is nog maar de vraag. Een schrale troost is er wel. Wat er uiteindelijk ook over hem wordt beslist, zijn doel is bereikt. Hij mag in Nederland blijven. Al is het dan achter slot en grendel.

In Baflo regende het kogels… (1)

alasamHet Noord-Groninger Baflo werd op 13 april 2011 opgeschrikt door een dubbele moord. De 29-jarige Renske Hekman werd met een brandblusser uit het leven geslagen. Ze werd negen keer op haar hoofd geraakt. Blies haar laatste adem uit in een plas bloed. Een dik half uur later kwam er een einde aan het leven van Dick Haveman. De 48-jarige agent werd doodgeschoten. Met zijn eigen dienstpistool. Een moeder verloor die dag haar kind, een gezin de liefhebbende vader. Het politiekorps een zeer gewaardeerde collega. Een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn vrijheid…

door Koen van Lannik

De 27-jarige Alasam S. is de man die beide moorden op zijn geweten heeft. Hij was die dag helemaal dolgedraaid. Had, als de kogels voorhanden waren geweest, waarschijnlijk nog meer slachtoffers gemaakt. De ogenschijnlijk zo aardige en zorgzame man had het leven van anderen compleet overhoop gehaald. Omdat hij bang was. Zich had ingeprent dat iedereen hem dood wilde hebben. Zelfs Renske, de vrouw met wie hij naar Duitsland wilde uitwijken.

Een dag voor het drama had Alasam te horen gekregen dat hij Nederland moest verlaten. Zijn laatste kans op een verblijf was hem door de rechterlijke macht ontzegd. Hij moest het land uit.  Alasam voelde zich machteloos. Toen Renske thuis kwam van het werk werd er over de ontstane situatie gesproken. Ze luisterden naar muziek en aten samen een pizza. Renske vond dat Alasam zich teveel door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) had laten inpakken. Zou hem een dom schaap hebben genoemd.

De stemming was die avond slecht. Toch werd er gepraat. Renske probeerde Alasam gerust te stellen. Zei dat alles goed zou komen. Hoe anders was de rauwe, bloederige werkelijkheid. De stemming sloeg volledig om op de dramatisch verlopen voorjaarsdag.

De meningsverschillen liepen uit de hand. Het kwam tot een worsteling in de hal van het appartementencomplex aan de Heerestraat waar Renske woonde. De alarmcentrale kreeg een melding.  ‘Ik hoor een vrouw help, help schreeuwen. Ze is mogelijk met een brandblusser vermoord.’ Een te hulp gesnelde buurman werd eveneens belaagd.

Alasam nam de benen. Liep richting het station. Belde naar Benin. Hij zou tegen zijn neef hebben gezegd: ‘Ik heb mijn blanke vriendin gedood. We waren aan het spelen. Kun jij met mijn familie praten?’

Vervolgens kwam hij de te hulp gesnelde Haveman tegen. De agent werd eveneens gezien als iemand die Alasam wilde vermoorden. Er volgde een worsteling. Het pistool van Haveman lag ineens in de handen van Alasam. Die schoot in het wilde weg om zich heen. Raakte de man wiens dienst er al op zat. Die eigenlijk naar huis zou gaan. Omdat hij die dag al genoeg bekeuringen had uitgeschreven. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid zei hem echter dat hij moest meehelpen bij de zoektocht naar de dader van een moord. En dus zette de Godlinzer koers naar Baflo. Om nooit meer thuis te komen.

In het dorp regende het die avond kogels. Er zou in totaal negenendertig keer zijn geschoten. Een tweetal getuigen en een agente werden geraakt. Zij overleefden de waanzin. Dick Haveman was niet zo fortuinlijk. Hij overleed ter plekke. Alasam werd door vijf kogels getroffen en ingerekend.

Dader en nabestaanden zaten donderdag in een en dezelfde zittingszaal. Alasam kreeg van moeder Hekman een aangrijpende en hartverscheurende slachtofferverklaring voorgeschoteld. Ze sprak over haar lieve, zachtaardige, vrolijke en sportieve dochter. Die nooit op de voorgrond trad maar altijd aanwezig was. ‘Ons leven is gekanteld. Veel is gelijk gebleven. Tegelijkertijd is alles anders. Eens zal Alasam thuiskomen. Renske niet meer.’ Ze vertelde huilend hoe ze het slechte nieuws kreeg te horen. Dat ze de agenten had gesmeekt haar te vertellen dat het niet waar was. Kort na het tragische voorval stierf haar vader. Ze was de twee mannen kwijt die haar bij de hand hadden genomen om te laten zien hoe mooi het leven was.

De kille feiten die Alasam ten laste worden gelegd? Twee moorden, twee pogingen tot moord dan wel doodslag op inwoners van Baflo, een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel op een agente en bedreiging van drie politiemensen.

Vandaag komen getuige-deskundigen aan het woord. Zij zullen vertellen over het medicijn Paroxetine, een antidepressivum, en het extreme geweld dat in Baflo heeft plaatsgevonden.  Sommigen zeggen dat er een relatie bestaat, anderen vinden dat onzin. Hoe dan ook, in het bloed van Alasam S. zijn sporen van het medicijn aangetroffen. De uitleg moet er in ieder geval toe bijdragen dat de rechtbank een duidelijk beeld krijgt van wat er zich in het hoofd van Alasam moet hebben afgespeeld. Of hij wel toerekeningsvatbaar is geweest op het moment dat hij als een wilde om zich heen schoot.

Maandag is de laatste dag van de zitting. Dan zal de Officier van Justitie zijn licht over deze intrieste zaak laten schijnen. Dan wordt duidelijk wat de eis zal zijn. Daarna zal de advocaat van de verdachte zijn pleidooi houden en uiteindelijk is het laatste woord voor de man die van Baflo wereldnieuws heeft gemaakt. En van de levens van twee families een puinhoop….

Moordverdachte aangehouden…

vishoek-compositietekeningDe politie heeft dankzij een getuige een gelijkende compositietekening laten maken van de man die ervan wordt verdacht de 43-jarige vrouw aan de Vishoek in Groningen om het leven te hebben gebracht. Het slachtoffer werd dinsdagavond, vlak voor middernacht, in een pand aan de Vishoek levenloos aangetroffen. De vrouw is door geweld om het leven gebracht. Direct na deze vondst is de politie een grootscheeps onderzoek begonnen. Inmiddels heeft men vrijdagavond een 44-jarige man uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij de doodslag/moord op de vrouw. Er kwamen in korte tijd ruim 50 tips binnen bij het rechercheteam. Er werden onder meer namen genoemd van personen die leken op de gemaakte tekening. De verdachte is in de cel gezet. Hij wordt gehoord over zijn betrokkenheid bij de zaak. De forensische opsporing heeft vrijdagavond in de woning van de verdachte sporenonderzoek verricht. Het onderzoek is nog in volle gang.

Bron: Politie.nl

Is Jasper S. een ‘toevallige’ moordenaar?

Jasper S. heeft de moord op en verkrachting van Marianne Vaatstra bekend. Het Openbaar Ministerie heeft dat donderdag laten weten. De 45-jarige man uit Oudwoude heeft toegegeven dat hij het meisje in de nacht van 1 mei 1999 in een weiland aan de Keningswei nabij Veenklooster heeft verkracht en van het leven beroofd. De veehouder verklaarde dat hij de tiener niet heeft gekend maar haar die nacht toevallig was tegengekomen. Hij heeft het meisje onder bedreiging van een mes meegenomen het weiland in.

Woensdag besloot de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden nog het voorarrest van S. met negentig dagen te verlengen. Een dag later komt het nieuws van de bekentenis naar buiten. Nu die er ligt, zijn de beperkingen waarin de Fries vastzat door de Officier van Justitie opgeheven.

Jasper S. werd 18 november in zijn woonplaats aangehouden. Dat was op hemelsbreed slechts enkele kilometers van het weiland waar het levenloze lichaam van Marianne werd aangetroffen. Dat S. de dader wel eens kon zijn werd duidelijk na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Zijn DNA matchte met het spoor dat men op het lichaam van Marianne had aangetroffen.

De familie Vaatstra is opgelucht. Men was er na de aanhouding van de veehouder al wel van overtuigd dat hij de dader moest zijn. In Zwaagwesteinde is men blij dat er een bekentenis ligt. De familie is donderdagavond ingelicht. Dat gebeurde bij vader Bauke Vaatstra thuis. Broers en zussen van Marianne waren daar bij aanwezig. Peter R. de Vries liet de volgende tweets over de social media rollen.

peter2

En ja, er zullen mensen blijven die er meer achter zoeken dan er is. Over grote complotten spreken waarbij ook justitie betrokken is. Dat Jasper S. slachtoffer is van ‘een verschrikkelijk bedrog, een zondebok om de ware toedracht onder het tapijt te houden. Sterker nog, in staat zijn om de familie Vaatstra van medeplichtigheid te beschuldigen aan de veroordeling van een onschuldige provinciegenoot zoals uit de mail blijkt die door Wim Dankbaar aan moeder Maaike werd verzonden.

‘Wat er nu gebeurt is in- en intriest. De familie Vaatstra schaart zich achter het OM om een volledig onschuldige mede-Fries te veroordelen voor de moord op hun dochter en zusje. Met uitzondering van jou uiteraard. Want jij weet donders goed dat Feik en Ali de moordenaars zijn die weggesluisd zijn door het OM en dat nu een onschuldige Fries wordt opgeknoopt om dit onder de pet te houden. Ze willen het afsluiten maar toch niet over de rug van een onschuldige boer en zijn gezin?

peter1

Het is voor de vrouw en kinderen van S. verschrikkelijk om van je man en vader te moeten horen wat hij heeft gedaan. De bekentenis is voor hen een klap in het gezicht. Zij belanden in de hel die de nabestaanden van Marianne dertien jaar hebben meegemaakt.

Onder het mom van één bewijs is geen bewijs zal de bekentenis voor het Openbaar Ministerie als een geschenk uit de hemel zijn komen vallen. ‘Het is iets waar we op gehoopt en ons op gericht hebben. Er is met hart en ziel gewerkt om deze zaak op te lossen. Voor de familie, maar ook voor de bevolking in Noord-Friesland’, aldus een woordvoerder.

Er zullen de komende tijd nog veel vragen worden gesteld over het hoe en waarom het na een ‘toevallige ontmoeting’ tot deze verschrikkelijke moord heeft kunnen komen. Vragen waarop alleen Jasper S. de komende tijd een antwoord kan geven.

Jasper S. langer in cel…

De van moord verdachte Jasper S. uit Oudwoude moest vandaag voor de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden verschijnen. Die heeft beslist over de verlenging van het voorarrest.

Zoals algemeen werd verwacht , blijft de Fries vooralsnog vastzitten vanwege de ‘ernst van het feit’ waarvan hij wordt verdacht. Jasper S. werd op 18 november aangehouden nadat duidelijk was dat zijn DNA matchte met dat van een spoor op het lichaam van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra.

Een en ander houdt in dat S. nog steeds in beperking blijft. Dat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben en alleen met zijn advocaat Jan Vlug kan overleggen. Er is nog steeds niets bekend over de inhoud van de verhoren en of deze inmiddels tot een bekentenis hebben geleid.

Overigens heeft Wim Dankbaar gemeend de familie Vaatstra nog een keer heel direct te moeten benaderen. Iemand die zijn vingers niet meer aan deze zaak wilde branden. Vanwege de toegenomen druk op zijn gezin en geuite bedreigingen. Dankbaar begint het gedrag van een dronken lor te vertonen. Iemand die constant bezopen is maar glashard ontkent ooit een druppel alcohol te hebben genuttigd.

Het gaat wel erg ver om in vrij duidelijke termen de nabestaanden van Marianne openlijk te beschuldigen van medeplichtigheid aan de mogelijke veroordeling van de 45-jarige veehouder. Ook al zou je in het meest waanzinnige complot willen geloven dat is opgezet om Jasper S. voor iets op te laten draaien dat hij onmogelijk gedaan kan hebben.  Je moet wel erg overtuigd van jezelf zijn wil je dit soort dingen het worldwideweb op slingeren.