De grens bereikt, het geduld is op…

Ze is vrienden met president Putin van Rusland, heeft een aanbod liggen om bij de politie te komen werken, noemt zichzelf boodschapper van God en beoogd nieuwe president van Zuid-Afrika. Ze wordt al jarenlang door de Russiche geheime dienst gevolgd en denkt dat minister-president Mark Rutte en ik een soort van samenwerkingsverband hebben om haar van het leven te beroven.

Ja, ze vertelt dat koningin Maxima speciaal naar haar woonplaats is gekomen om haar te intimideren, zegt dat de AIVD haar in een inrichting heeft laten plaatsen om daar corruptie en mishandeling aan te pakken en loopt daar en passant tegen een internationale drugsbende aan.

Lees meer »

In Baflo regende het kogels…(2)

Tijdens de tweede zittingsdag tegen de van tweevoudige moord verdachte Alasam S. werden vrijdag de onderzoeksresultaten van het Pieter Baan Centrum (PBC) besproken. Alasam S. werd wekenlang door het PBC geobserveerd. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat Alasam volledig toerekeningsvatbaar is geweest op het moment dat hij Renske Hekman en Dick Haveman op 13 april 2011 van het leven heeft beroofd.

door Koen van Lannik

Geen posttraumatische stressstoornis en ook geen psychotische stoornis. Ondanks sporen van het middel Paroxetine, een anti-depressivum, in zijn bloed. Gevoelens van boosheid jegens Nederland zullen er wel degelijk zijn geweest. Omdat hij zijn pogingen een vluchtelingenstatus te krijgen, steeds zag mislukken. En het PCB acht het best mogelijk dat die boosheid en spanning zich zo hebben opgestapeld dat het tot de fatale geweldsuitbarsting is gekomen.

Er zijn echter ook deskundigen die beweren dat er wel degelijk een link is te leggen tussen het gebruik van de Paroxetine en de dubbele moord. Zoals bijvoorbeeld hoogleraar Loonen. Volgens zijn oordeel was Alasam duidelijk uit zijn evenwicht door de op- en afbouw van de medicijnen die hij slikte. Gedragsdeskundige Takkenkamp, de man die al decennia lang verdachten voor Justitie onderzoekt, gaat nog een stapje verder. Hij spreekt van een volledige staat van psychose.

Die het echt weet mag het zeggen. De conclusie is eigenlijk dat je geen conclusie kunt trekken. Het is dus nog maar zeer de vraag wat er maandag uiteindelijk als strafeis uit de hoge hoed van de Officier van Justitie zal rollen. Is hij van mening dat Alasam het bloedbad bij volle bewustzijn heeft aangericht, dan hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Voor het plegen van twee moorden en enkele pogingen tot, in combinatie met mishandeling.

En zelfs dan staat de deur naar behandeling nog open. ‘In de wet is namelijk niet vastgelegd dat iemand alleen maar TBS kan krijgen als een verdachte in enige mate verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook een verdachte aan wie het misdrijf volledig kan worden toegerekend, maar die wél psychisch gestoord is, kan deze maatregel opgelegd krijgen’, twitterde advocaat Niek Heidanus.

En waarom zouden we aan hem twijfelen. Of Alasam daar iets aan heeft is nog maar de vraag. Een schrale troost is er wel. Wat er uiteindelijk ook over hem wordt beslist, zijn doel is bereikt. Hij mag in Nederland blijven. Al is het dan achter slot en grendel.

In Baflo regende het kogels… (1)

alasamHet Noord-Groninger Baflo werd op 13 april 2011 opgeschrikt door een dubbele moord. De 29-jarige Renske Hekman werd met een brandblusser uit het leven geslagen. Ze werd negen keer op haar hoofd geraakt. Blies haar laatste adem uit in een plas bloed. Een dik half uur later kwam er een einde aan het leven van Dick Haveman. De 48-jarige agent werd doodgeschoten. Met zijn eigen dienstpistool. Een moeder verloor die dag haar kind, een gezin de liefhebbende vader. Het politiekorps een zeer gewaardeerde collega. Een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn vrijheid…

door Koen van Lannik

De 27-jarige Alasam S. is de man die beide moorden op zijn geweten heeft. Hij was die dag helemaal dolgedraaid. Had, als de kogels voorhanden waren geweest, waarschijnlijk nog meer slachtoffers gemaakt. De ogenschijnlijk zo aardige en zorgzame man had het leven van anderen compleet overhoop gehaald. Omdat hij bang was. Zich had ingeprent dat iedereen hem dood wilde hebben. Zelfs Renske, de vrouw met wie hij naar Duitsland wilde uitwijken.

Een dag voor het drama had Alasam te horen gekregen dat hij Nederland moest verlaten. Zijn laatste kans op een verblijf was hem door de rechterlijke macht ontzegd. Hij moest het land uit.  Alasam voelde zich machteloos. Toen Renske thuis kwam van het werk werd er over de ontstane situatie gesproken. Ze luisterden naar muziek en aten samen een pizza. Renske vond dat Alasam zich teveel door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) had laten inpakken. Zou hem een dom schaap hebben genoemd.

De stemming was die avond slecht. Toch werd er gepraat. Renske probeerde Alasam gerust te stellen. Zei dat alles goed zou komen. Hoe anders was de rauwe, bloederige werkelijkheid. De stemming sloeg volledig om op de dramatisch verlopen voorjaarsdag.

De meningsverschillen liepen uit de hand. Het kwam tot een worsteling in de hal van het appartementencomplex aan de Heerestraat waar Renske woonde. De alarmcentrale kreeg een melding.  ‘Ik hoor een vrouw help, help schreeuwen. Ze is mogelijk met een brandblusser vermoord.’ Een te hulp gesnelde buurman werd eveneens belaagd.

Alasam nam de benen. Liep richting het station. Belde naar Benin. Hij zou tegen zijn neef hebben gezegd: ‘Ik heb mijn blanke vriendin gedood. We waren aan het spelen. Kun jij met mijn familie praten?’

Vervolgens kwam hij de te hulp gesnelde Haveman tegen. De agent werd eveneens gezien als iemand die Alasam wilde vermoorden. Er volgde een worsteling. Het pistool van Haveman lag ineens in de handen van Alasam. Die schoot in het wilde weg om zich heen. Raakte de man wiens dienst er al op zat. Die eigenlijk naar huis zou gaan. Omdat hij die dag al genoeg bekeuringen had uitgeschreven. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid zei hem echter dat hij moest meehelpen bij de zoektocht naar de dader van een moord. En dus zette de Godlinzer koers naar Baflo. Om nooit meer thuis te komen.

In het dorp regende het die avond kogels. Er zou in totaal negenendertig keer zijn geschoten. Een tweetal getuigen en een agente werden geraakt. Zij overleefden de waanzin. Dick Haveman was niet zo fortuinlijk. Hij overleed ter plekke. Alasam werd door vijf kogels getroffen en ingerekend.

Dader en nabestaanden zaten donderdag in een en dezelfde zittingszaal. Alasam kreeg van moeder Hekman een aangrijpende en hartverscheurende slachtofferverklaring voorgeschoteld. Ze sprak over haar lieve, zachtaardige, vrolijke en sportieve dochter. Die nooit op de voorgrond trad maar altijd aanwezig was. ‘Ons leven is gekanteld. Veel is gelijk gebleven. Tegelijkertijd is alles anders. Eens zal Alasam thuiskomen. Renske niet meer.’ Ze vertelde huilend hoe ze het slechte nieuws kreeg te horen. Dat ze de agenten had gesmeekt haar te vertellen dat het niet waar was. Kort na het tragische voorval stierf haar vader. Ze was de twee mannen kwijt die haar bij de hand hadden genomen om te laten zien hoe mooi het leven was.

De kille feiten die Alasam ten laste worden gelegd? Twee moorden, twee pogingen tot moord dan wel doodslag op inwoners van Baflo, een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel op een agente en bedreiging van drie politiemensen.

Vandaag komen getuige-deskundigen aan het woord. Zij zullen vertellen over het medicijn Paroxetine, een antidepressivum, en het extreme geweld dat in Baflo heeft plaatsgevonden.  Sommigen zeggen dat er een relatie bestaat, anderen vinden dat onzin. Hoe dan ook, in het bloed van Alasam S. zijn sporen van het medicijn aangetroffen. De uitleg moet er in ieder geval toe bijdragen dat de rechtbank een duidelijk beeld krijgt van wat er zich in het hoofd van Alasam moet hebben afgespeeld. Of hij wel toerekeningsvatbaar is geweest op het moment dat hij als een wilde om zich heen schoot.

Maandag is de laatste dag van de zitting. Dan zal de Officier van Justitie zijn licht over deze intrieste zaak laten schijnen. Dan wordt duidelijk wat de eis zal zijn. Daarna zal de advocaat van de verdachte zijn pleidooi houden en uiteindelijk is het laatste woord voor de man die van Baflo wereldnieuws heeft gemaakt. En van de levens van twee families een puinhoop….

Oplichter pootje gelicht…

Met de aanhouding van een 24-jarige man uit Stadskanaal en een 25-jarige man uit Vledderveen denkt de Politie Noord-Nederland zeker 89 aangiften van oplichting te hebben opgelost. De verdachte heeft zich in de maand september van het afgelopen jaar in korte tijd veelvoudig aan oplichting via het internet schuldig gemaakt.

De politie in het hele land werd op een gegeven moment geconfronteerd met veel aangiften van oplichting via internet. Alle gevallen van oplichting kwamen uit bij de internetsite Prolecto.nl. Op de site werd vooral witgoed en andere elektrische apparatuur aangeboden voor aanmerkelijk lagere bedragen dan de detailhandel. Veel mensen bestelden goederen en maakten het geld rechtstreeks over op de rekening van de oplichter. Toen de gedupeerden geen goederen kregen, deden zij aangifte.

De districtrecherche van Winschoten startte een onderzoek naar de bewuste internetsite. De recherche kwam er al snel achter dat de site werd beheerd door een bekende 24-jarige veelpleger uit Stadskanaal. In de zomer van het afgelopen jaar had de politie de Kanaalster al eens aangehouden voor internetoplichting met toegangskaarten voor concerten. Toen werd hij na verhoor naar huis gestuurd. Kort daarna ontving de recherche Winschoten van de Regiopolitie Kennemerland, de Dienst Bovenregionale Recherche, Bureau Fraude Meldpunt zeker 70 Internetaangiftes van  oplichtingspraktijken van de internetsite Prolecto.nl.

De rechercheurs verzetten veel werk bij het uitzoeken van de vele aangiften. Daarbij onderzocht de recherche ook de financiële handel en wandel van de jonge oplichter. Hierbij werd in beeld gebracht wat de 24-jarige man vermoedelijk aan de oplichtingspraktijken had verdiend. Het landelijk programma Tros Opgelicht besteedde eind vorig jaar al uitgebreid aandacht aan de praktijken en de werkwijze van de man.

De man werd begin vorige week in een woning in Wolvega aangehouden. Hij werd voor verder onderzoek ingesloten. De recherche trof in het huis veel nieuwe en luxe goederen aan. Ook was de woning totaal nieuw ingericht met luxe meubels. Omdat de politie vermoed dat de goederen zijn gekocht met crimineel geld werden deze in het kader van ontneming in beslaggenomen. Ook werden twee personenauto’s meegenomen.

Maandag werd een 25-jarige man uit Vledderveen aangehouden. Hij wordt verdacht van het verlenen van financiële en praktische hand- en spandiensten. De politie denkt dat hij een beperkte rol heeft gespeeld.

De recherche heeft de Stadskanaalster verschillende malen verhoord. Hij werd geconfronteerd met veel onderzoeksgegevens. De man beriep zich telkens op zijn zwijgrecht en werd vrijdag aan de rechter-commissaris voorgeleid. Deze heeft beslist dat de verdachte langer vast blijft zitten. Het 25-jarige hulpje mocht na verhoor, in afwachting van zijn strafzaak, het politiebureau weer verlaten.

De politie heeft het onderzoek nog niet afgerond. De recherche zal het uitgebreide dossier opmaken en naar het Openbaar Ministerie sturen. De officier van justitie beslist op grond van het dossier wat er met de verdachten moet gebeuren.

Bron: Politie.nl

De nachtmerrie van een ouder…

Het is de nachtmerrie van menig ouder. Een minderjarige dochter die seks heeft met een voor haar volslagen onbekende man. Tegen betaling, maar dan nog. De rechtbank in Groningen kreeg er maandag mee te maken. In de beklaagdenbank zat een 31-jarige man uit Ossendrecht. De aanklacht tegen hem luidt misbruik van een 14-jarig meisje met een verstandelijke beperking.

door Koen van Lannik

Je krijgt contact met een meisje en hebt er een urenlange autorit voor over om het kind in Winschoten te ontmoeten. In de auto ligt een camera en de man heeft geld bij zich. Zijn intenties lijken overduidelijk. Hij wil seks met haar en er opnames van maken. Omdat hij 31 is en zij op het moment van het misbruik nog maar 14 jaar, mocht de man vandaag opnieuw een rit maken. Nu richting eerste verdieping van de rechtbank. Om zich voor zijn misstap te verantwoorden.  Want betaalt of niet, seks met een minderjarige is strafbaar. Ook al geven ze honderd keer aan er geen bezwaar tegen te hebben.

De Ossendrechter had het meisje via internet leren kennen. Er werd via het web over van alles en nog wat gesproken. Uiteindelijk dachten ze elkaar ‘zo goed’ te kennen dat er een ontmoeting op touw werd gezet. Hij zou in de auto stappen en naar Winschoten rijden. Zo’n 350 kilometer richting het Noorden. Ze zouden elkaar bij de Mc Donalds treffen. Het initiatief daartoe kwam van de man. Hij zag dat niet als een probleem. Ook al wist hij dat het meisje minderjarig was. Hij had foto’s van haar gezien maar zijn interesse in de tiener was er eentje van pure nieuwsgierigheid.

Een specifiek doel had de man niet gehad. De fastfood-zaak heeft het meisje niet aan de binnenkant gezien. Toen de Brabander ter plaatse was werd ze meegenomen naar een industrieterrein. Daar werd wat gepraat en gerookt en vervolgens had het duo seks. Volgens de man ging het ‘als vanzelf.’ De Ossendrechter legde zijn hoogtepunt op film vast en betaalde het meisje na afloop een bedrag van vijfhonderd euro.

Je vraagt je af wat een volwassene in hemelsnaam beweegt om een dergelijke actie uit te voeren. Seks met een kind hebben waarvan de hulpverleners zeggen dat ze naïef en kwetsbaar is. Een typisch slachtoffer van loverboys. Achteraf kan de verdachte zich wel voor het hoofd slaan. Omdat hij het nooit met een meisje van 14 jaar had mogen doen. Maar een verkrachter? Nee. Dat is hij niet. ‘Het was ongepast, maar ik was destijds zwak. Mijn vriendin ging vreemd’, klinkt het quasi verontschuldigend.

De moeder van het meisje leest een slachtofferverklaring voor. Met daarin de vragen die alle ouders zichzelf stellen als het tot dergelijke zaken komt. Waar heb ik gefaald. Wat had ik nog meer moeten doen om haar te beschermen. Had ik beter op moeten letten? Ze voelen zich schuldig. Waarom juist hun kind? Ze begrijpen het eenvoudig niet.

De Officier van Justitie begrijpt er ook niks van en wil, net als de rechtbank, de Brabander laten onderzoeken. Om in te kunnen schatten hoe weloverwogen de man heeft gehandeld. Geweten heeft dat hij met een kwetsbaar slachtoffer te maken had. Een gemakkelijke prooi. Mijn mening? Een overbodige maatregel. Iemand die dergelijke escapades uithaalt weet deksels goed dat je vanzelf bij twee uit komt als je één plus één optelt. De zaak wordt in april voortgezet.

Wordt het recht steeds krommer…?

Er ligt een man op een grasveld te slapen. Geen ongewoon tafereel. Dat doen namelijk wel meer zwervers. Kennelijk is er aanleiding genoeg om te constateren dat de ronkende man overlast veroorzaakt en dus wordt de politie gealarmeerd. ‘We hebben al een paar weken last van die meneer. Gaan we nou effe oplossen. We zijn onderweg’, krijgt de meldkamer te horen. Twee agenten rijden vervolgens naar de ‘plek des onheils.’

Onderweg naar de nietsvermoedende slaapkop spreekt het duo al over de mogelijkheid om hun slachtoffer naar een andere plek te brengen. Er wordt met de wapenstok gezwaaid en geprikt. De man wordt in het politiebusje gezet en afgevoerd. Naar het bureau denkt U? Mooi niet dus. De dienders hebben andere plannen.

Nadat er enige niet al te vleiende teksten worden gebezigd, besluit het tweetal een doodlopend afgelegen landweggetje op te rijden. Daar stappen ze uit. De verbouwereerde man wordt mee de bosjes in genomen. Daar wordt hij op zijn knieën gedwongen. Krijgt een schep en onder bedreiging van een pistool de boodschap dat hij maar met graven moet beginnen. Het slachtoffer denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen. Dat hij zijn eigen graf moet graven. Dat ze hem zullen executeren. Er gebeurt echter niets. De agenten vertrekken. Ze laten de huilende man aan zijn lot over.

Het lijkt een scene uit een slecht geregisseerde gangsterfilm waarbij de indruk wordt gewekt dat er iemand standrechtelijk om zeep wordt geholpen. Niets is echter minder waar. Het voorval vond in augustus 2009 plaats. In het District Rotterdam-Noord van de politieregio Rotterdam-Rijnmond om precies te zijn. De betrokkenen zijn de 35-jarige hoofdagent Jurian W. en aspirant Jan D. (27). Het slachtoffer een dakloze Pool.

De man denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen. Dat ze hem zullen executeren.

De rechtbank vindt dat er sprake is van ‘zeer ernstige feiten.’ Ontvoering, doodsbedreiging en misbruik van het gezag. Het is ook niet niks. Dat deze door twee politieagenten zijn gepleegd wordt omschreven als ‘verbijsterend, onterend en in strijd met de waarden en normen die de Nederlandse politie hoog in het vaandel heeft.’

De agenten houden zich acht maanden stil. Omdat er echter steeds meer verhalen de ronde doen op het bureau, stapt aspirant-agent Jan D. naar een leidinggevende. Hierna kan het slachtoffer, dat inmiddels weer in Polen verblijft, opgespoord en gehoord worden.

De rechtbank vindt dat op dergelijke feiten niet anders gereageerd kan worden dan met het opleggen van een gevangenisstraf. En dat is dan ook gebeurd. De hoofdagent krijgt zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Dat zal hem leren…

Kunt u het nog volgen? Niet? Dan leg ik het even uit. De rechters hebben namelijk meegewogen dat de diender nog nooit eerder voor soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld. Daarnaast is rekening gehouden met het tijdsverloop tussen de aanvang van het onderzoek in april 2010 en de behandeling van de zaak. De gevolgen voor de agent zijn ingrijpend geweest. Hij is zijn baan kwijt en volgens eigen zeggen in een sociaal isolement terecht gekomen. Ook daar is bij de strafoplegging rekening mee gehouden. De aspirant-agent krijgt overigens een werkstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk opgelegd.

Waarom dit verhaal? Omdat een 27-jarige man flink in de piepzak zit die een inbreker (18) in zijn kraag wist te grijpen. Hem vernederde. Anderhalf uur lang opgesloten heeft gehouden. Omdat de dader 2,5 jaar cel boven het hoofd hangt. Omdat er iemand 16 maanden onvoorwaardelijk heeft gekregen voor het beramen van een overval.  Begrijpt u waar ik heen wil? Praat ik nu krom wat recht is? Of is het recht hier een beetje krom… Oordeel zelf en reageer.