Niet alles zichtbaar bij Ontvoerd…

In zijn artikel in de Volkskrant van 7 januari jongstleden leverde Jean Pierre Geelen kritiek op het programma Ontvoerd van RTL 4. In dat programma is te zien hoe John van den Heuvel ontvoerde kinderen terughaalt vanuit het buitenland. Geelen stelt vast dat de kinderen niet alleen worden getraumatiseerd door de ontvoering zelf, maar ook door de acties van John van den Heuvel. Bovendien merkt hij op dat over de wil van de kinderen niets wordt gezegd en dat je het als kijker maar moet geloven dat het nu goed met hen gaat. De reactie van Geelen maakt duidelijk dat enige uitleg over het onderwerp internationale kinderontvoering zinvol is. Die uitleg geeft Pieter Vermeulen. De Hagenaar doet onder meer aan bemiddeling en coaching bij internationale kinderontvoeringen.

‘Als internationaal familymediator ben ik betrokken bij tal van kinderontvoeringszaken, in samenwerking met het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ik richt me vooral op hulp en ondersteuning aan ouders en kinderen die met dit beladen onderwerp te maken krijgen. Vanuit die achtergrond heeft de redactie van Ontvoerd mij verzocht om medewerking aan het RTL 4 programma te verlenen.’

Internationale kinderontvoering is volgens Vermeulen een complex drama. Meer dan tachtig landen zijn in het zogenaamde Haags Kinderontvoeringsverdrag overeengekomen dat kinderen zo snel mogelijk teruggeleid dienen te worden als is aangetoond dat het kind ontvoerd is door een ouder. Vervolgens moet uitvoering worden gegeven aan die terugkeer. Niet ieder verdragsland past de regels echter strikt toe.

‘In de uitzending die zich in Bosnië afspeelde werkte de overheid bijvoorbeeld niet actief mee aan hetgeen is vastgelegd in het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Zo zijn er meer landen waarin dat het geval is. Daardoor kan het lang duren voordat een terugkeer plaatsvindt en niet zelden ontbreekt het de ‘achtergebleven ouder’ aan middelen om de advocaat- en proceskosten in het buitenland op te hoesten. Sommige ouders zijn hun kind dan ook gewoon kwijt. Of beter gezegd: sommige kinderen zijn daardoor een van hun ouders kwijt.’

Vermeulen zegt dat in landen waarin de overheid zich wel actief opstelt om het kind terug te geleiden, het kind vaak in een heel nare situatie wordt gebracht. ‘Als de ontvoerende ouder namelijk geen enkele bereidheid toont om mee te werken aan terugkeer zal de plaatselijke politie eraan te pas moeten komen om het kind over te dragen aan de (achtergebleven) ouder. Leuk is anders.’

Het programma Ontvoerd gaat over de weg die een ouder moet gaan om zijn of haar kind terug te krijgen. De teruggeleiding wordt in beeld gebracht en het is volgens Vermeulen duidelijk dat dit vragen oproept. ‘Je kunt van mening verschillen over de manier waarop de terugkeer van een kind in beeld wordt gebracht. Maar voor mij als hulpverlener staat niet de teruggeleiding op de voorgrond, hoe erg dat ook is voor een kind. Belangrijker is het feit dat het kind terugkeert naar een veilige en vertrouwde omgeving in Nederland waar hij het drama en het trauma van de ontvoering kan verwerken. Juist in situaties waarin ouders gescheiden zijn hebben kinderen recht op bescherming en contact met beide ouders. Daarom mag ontvoering niet worden getolereerd en zijn er regels, wetten en verdragen.’

Door de ontvoerende ouder is hen ingepeperd dat de andere ouder niet deugt

Geelen vraagt zich misschien af wat het kind nu zelf wil in dit soort gevallen. In het algemeen kan Vermeulen daar wel wat over zeggen. ‘Ik heb veel met ontvoerde kinderen gesproken. Het valt me op dat zij vooral rust willen. Het lijkt er soms zelfs op dat het hen niet uitmaakt bij wie van de ouders ze het liefst verblijven, als er maar rust is in hun leven. En duidelijkheid over hun situatie. In meer extreme gevallen hebben zij een uiterst negatief beeld van de achtergebleven ouder. Door de ontvoerende ouder is hen namelijk ingepeperd dat de andere ouder niet deugt. In die gevallen is hereniging met de achtergebleven ouder geen feest.’

Goede nazorg en begeleiding bij terugkeer is juist dan noodzakelijk. Een therapeutisch traject dat geruime tijd in beslag neemt en waarbij discretie noodzakelijk is voor een goed verloop ervan. Vermeulen: ‘Dat de makers van het programma die hulp aan ouder en kind niet uitvoerig in beeld brengen mag hen niet verweten worden. Ook niet als een kijker zoals Jean Pierre Geelen daar behoefte aan heeft.’

De methode van de zogenaamde terugontvoering is volgens hem niet wezenlijk anders dan wat de ontvoerende ouder heeft gedaan. ‘Het is illegaal. Er zijn wetten en regels om je aan te houden. En voor eigen rechter spelen kan in een rechtstaat niet worden getolereerd. Zelfs niet als je vindt dat je kind onterecht is meegenomen naar het buitenland. Ik heb geleerd hoe ingewikkeld familiekwesties kunnen zijn en daarom moet altijd gerefereerd worden aan het recht als ijkpunt. Ook al kun je soms kritiek hebben op de uitvoering van het recht. Kinderen verdoven om ze terug te ontvoeren kan echt niet en is niet iets om trots op te zijn. Het betekent gewoon dat je lak hebt aan het recht en het is voor niemand toetsbaar of je handeling te rechtvaardigen is.’

Zie ook het blog van Pieter Vermeulen.

 

Kids door ouders meegenomen…

De politie en Bureau Jeugdzorg zijn op zoek naar drie minderjarige meisjes van respectievelijk 2, 5 en 6 jaar oud uit Hoogezand. De zusjes worden sinds vrijdagmiddag vermist. De politie gaat ervan uit dat ze door hun biologische ouders zijn meegenomen. Dat heeft men zaterdag laten weten.

De drie zusjes verbleven bij pleegouders. De biologische ouders van de meisjes waren uit de ouderlijke macht ontzet. In het kader van een omgangsregeling hadden de biologische ouders vrijdagmiddag een ontmoeting met hun kinderen. De kinderen werden na deze ontmoeting niet meer teruggebracht naar hun pleegouders.

De ouders hebben de kinderen vermoedelijk meegenomen in een grijs kleurige Opel Vectra met het kenteken PT-JG-39.

Mensen die iets weten over de verdwijning van de drie kinderen, ze zien of hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met Regiopolitie Groningen, via het landelijke telefoonnummer 0900-8844 (landelijk tarief) of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Weet je nog wel toen….

Mijn moeder heeft zich jarenlang als een keiharde tante opgesteld. Daar viel eenvoudigweg niet mee te spotten. Ze toonde zelden haar ware gezicht. We hebben haar veel dingen verweten. Soms terecht, soms onterecht. Als kinderen zijnde behoor je je ouders op handen te dragen. Hoe ze zich ook opstellen. Ze hebben tenslotte het beste met je voor. De herinneringen aan mijn jeugd zijn vervaagd. De grote lijnen van wat ooit was zijn door de tijd weggespoeld. Wat overblijft zijn kleine dingen. Niks bijzonders en vaak aangedragen door moeders. Omdat ik het zelf al had weggestopt.

Na het overlijden van mijn vader leerde ik een hele andere kant van haar kennen. Het masker van die harde, soms onberekenbare vrouw was verdwenen. Had plaats gemaakt voor zachtheid. Ze zocht naar erkenning voor het gegeven dat ze zich jarenlang heeft opgeofferd. Voor haar gezin en man. De echtgenoot die de laatste jaren van zijn leven niet meer heeft geleefd.

Hoe vaak heb ik de laatste maanden niet dat ene zinnetje gehoord. Weet je nog wel toen…… En hoe vaak heb ik mijn hersens moeten pijnigen om de door opgesomde waarheden boven water te krijgen.

Praten over wat ooit is geweest. De wasbeurten die we ieder weekend kregen in een oude zinken teil. Vlak voor de brandende kolenkachel. Het stiekem door de deur van de bedstee naar de beelden op televisie gluren. De vakantie in Drenthe. Waar we smakelijk hebben gelachen om de onrust die een paar witte sokken kunnen veroorzaken. De paniek die ontstond toen ik hete olie over me kreeg uitgestort. Omdat ik iets te dicht bij een oudjaarsvuurtje stond.

Weet je nog wel toen… Het is een soort vastklampen aan iets dat je niet meer terug zult krijgen. We moeten verder. Omdat stilstand het zelfde is als achteruitgang. Omdat ook eenzaamheid dodelijk kan zijn, is het zaak dat te koesteren wat nog is. Waar je nog waarde aan hecht. Al was het alleen maar om op termijn ook dat ene zinnetje te kunnen zeggen. Weet je nog wel toen…

Shit, ik ben achttien….

Er zullen veel mensen zijn die mij een profiteur noemen. Ze zullen denken dat ik een uitzuiger ben. Iemand die op kosten van de brave belastingbetaler  heeft geleefd. Maar wat kan mij het schelen als ze met die gedachte rondlopen. Ik heb er geen problemen mee gehad.

De afgelopen jaren heb ik het genoegen mogen smaken om in een land te leven waarin ik alles gratis kreeg. Gratis gezondheidszorg, gratis onderdak en eten. Geen gezeur over rekeningen of daaruit voortvloeiende aanmaningen als ze niet op tijd werden betaald. Lekker gratis eten en ook nog eens voor noppes allerlei applicaties kon downloaden voor mijn computer en mobiele telefoon.

Ik heb volop genoten van alle voordelen die er maar te halen waren. Maar vergis u niet, ik heb mezelf ooit beloofd dat ik er later hard voor zal werken. Alles er voor zal geven. In de hoop dat ik iets van mezelf kan maken waar de maatschappij later met trots aan terug zal denken. Zodat men het gevoel krijgt dat al dat belastinggeld niet voor niks is uitgegeven. Om te bewijzen dat ik in staat zal zijn om goed in het systeem te kunnen functioneren. Maar nu nog even niet.

Hoe groot was de schrik toen ik onlangs een email kreeg met de boodschap dat ik er ineens alleen voor stond. Weg met de gratis gezondheidszorg. Geen enkel zicht meer op gratis bezoekjes aan de dokter, medicijnen of zelfs een redelijk afgeprijsde bril. Niks gratis eten of ongebreideld aan de internetverbinding van mijn vader trekken. Het land van de onbegrensde mogelijkheden, mijn eigen hemel op aarde. Ze hebben me uitgekotst. Aan de dijk gezet.  

Daar zit je dan. Niet wetend wat de toekomst zal brengen. Mijn ouders weigeren sinds die dag om me op sleeptouw te nemen als ik ziek ben. Dus zal ik er voor moeten zorgen dat ik gezond blijf. Het enige dat ik kan hopen is dat ik snel een baantje vindt. Al was het alleen maar om die idioot hoge ziektekostenpremie te kunnen betalen.

Ik ben niet kwaad of teleurgesteld. Net als veel andere mensen denk ik dat ons land problemen heeft. Dat de gezondheidszorg duur is en dat er iemand voor op moet draaien om een en ander te kunnen bekostigen. Maar waarom moet ik dat zijn?

Ik geloof in de goedheid van de mens, in casu de overheid. En dus ook in het feit dat ik hulp zal krijgen als het even niet lukt.  Het zal toch niet zo zijn dat ze je in een ontwikkeld land als Nederland gewoon laten stikken als je van het normale spoor afwijkt. Of toch wel? Hoe dan ook, ik ben achttien geworden. Maar of dat nou wel zo’n feestelijke gebeurtenis is…..

Dodelijke woorden…

Sarina is vijftien lentes jong. Ze heeft alles wat bij haar leeftijd hoort. Ook alle nukken en grillen die de puberteit met zich meebrengt. Op zekere dag komt ze thuis van school. Haar humeur is ver beneden peil. Ze heeft ruzie met haar vriendje gehad. De twist is er uiteindelijk op uitgedraaid dat hij haar de rug heeft toegekeerd. De verkering is uit.

De tiener stevent het huis binnen en gooit de voordeur met een klap achter zich dicht. Haar moeder roept dat ze laat is en dat er nog allerlei klusjes op haar liggen te wachten. Sarina weet wat dat betekent en loopt de keuken in. Ze kijkt recht in het gezicht van haar moeder. De blik in haar ogen spreekt boekdelen. ,,Wat moet je van me. Ik ben er nu toch?’’, zegt Sarina kortaf. Ze krijgt meteen de wind van voren. Dat ze haar gedrag wel een beetje mag aanpassen. Dat haar houding allesbehalve respectvol is. ,,En als je dat niet kunt, moet je het maar zeggen. Een poosje huisarrest zal je goed doen’’, zegt mams.

Voor zover het al mogelijk is, daalt de stemming nog verder. Sarina begint aan de afwas en slingert borden en dergelijke quasi onverschillig in de vaatwasser. Ze laat een exemplaar uit haar handen vallen en laat een vloek aan haar lippen ontsnappen. Het komt haar op een reprimande te staan. ,,Van dat soort taalgebruik ben ik niet gediend. Ga maar naar je kamer’’, zegt moeders. ,,Ik pieker er niet over’’, schreeuwt Sarina terwijl ze de deur van de vaatwasser met een knal dichtgooit. ,,Wil je dat nog een keer zeggen en afwachten wat er dan gaat gebeuren?’’, krijgt ze als antwoord. ,,Geen probleem hoor’’, klinkt het sarcastisch. ,,Ik pieker er niet over om naar mijn kamer te gaan.’’

Haar moeder bedenkt zich geen moment en geeft haar een klap tegen het hoofd. Sarina deinst verbaasd terug. Kijkt haar moeder aan en schreeuwt dan: ,,Ik haat je rotwijf!’’ Vervolgens rent ze huilend het huis uit. Dat haar moeder haar achterna is gekomen ziet ze niet. Dat zij schreeuwt dat Sarina terug moet komen interesseert haar niet. Ze voelt zich gekrenkt en denkt maar aan één ding. Weg hier.

Ze blijft rennen tot ze het geluid van piepende banden en een ijselijke gil hoort. Als versteend blijft ze ineens staan. Ze draait zich om, hopend dat het niet dat is wat ze denkt. Mensen uit de omgeving die het geluid ook hebben gehoord, komen de straat opgerend. Ze drommen samen rond Sarina’s moeder, die languit op de weg ligt. Gebroken en bebloed. Nee, dat niet’’ schreeuwt Sarina terwijl ze naar de plaats van het ongeval vliegt. Als ze bij de plek des onheils is aangekomen duwt ze iedereen opzij en knielt bij haar moeder neer. ,,Nee. Oh lieve God laat het niet zo zijn. Dit heb ik niet gewild’’, huilt ze. Haar moeder beweegt en ademt niet meer. Ze is dood.

De laatste woorden die Sarina tegen haar moeder had gezegd, spoken constant door haar hoofd. ,,Ik haat je rotwijf!’’

Grensoverschrijdend gedrag…

Ik heb vroeger wel eens een tik op mijn vingers gehad. Ben wel eens uitgescholden door mijn ouders. Bestraft omdat ik weer eens kattenkwaad had uitgevreten. Daar maalde ik niet om. Eigen schuld, dikke bult. Het zou niet in mij zijn opgekomen om mijn opvoeders aan te klagen wegens kindermishandeling. Dat was het ook niet.

Maar het is wel kindermishandeling als iemand, die eigenlijk wordt geacht om voor je te zorgen, je voortdurend de huid vol scheldt. Je steeds weer bont en blauw slaat. Je nooit aandacht geeft. Je domweg negeert of aan je zit terwijl je dat niet wilt. Dingen die je overkomen en waarvan je van mening bent dat het niet zo hoort. Sterker nog, die je eigenlijk niet wil laten gebeuren. Zoals bijvoorbeeld Tanja is overkomen.

Eenmaal thuis uit school gooit ze haar tas in een hoekje en ploft op de bank neer. De afstandsbediening ligt binnen bereik en al snel vliegt de ene na de andere zender voorbij. Haar interesse wordt gewekt wanneer ze een programma tegenkomt dat over seksueel misbruik gaat. Ze luistert naar de verhalen die de gasten bij Sonja op de bank vertellen.

Tanja krijgt rillingen over haar hele lichaam als ze hoort wat die mensen hebben meegemaakt. Ze denk daarbij aan de dingen denkt die haar vader bij haar doet. Ze voelt weer zijn handen over haar buik glijden. Volgens haar vader is het een spelletje. Doen alle vaders dat wel eens bij hun kinderen. Hij zegt dat het een geheimpje is dat ze niet mag verklappen.

Naarmate de uitzending vordert krijgt Tanja steeds meer het gevoel dat ook zij een slachtoffer van misbruik is. Ze wil er graag met iemand over praten. Bijvoorbeeld met zo’n alles begrijpende mevrouw op de televisie. Maar ja, dan moet ze wel haar vader verlinken. En dat doe je toch niet?

Het dilemma waar Tanja mee worstelt, is een bekend probleem. Veel slachtoffers van misbruik komen pas jaren later met hun verhaal naar buiten. Ze durven aanvankelijk niet. Zijn bang voor de gevolgen. Aan het einde van het programma heeft Sonja nog een boodschap. ‘Niemand heeft het recht om aan je te zitten als je dat niet wilt. En als je iets kwijt wilt, bel of schrijf ons dan’, zegt ze terwijl het adres door het beeld schuift.

Even later wordt het stil in de kamer. Tanja heeft de televisie uitgeschakeld en denkt na. Er komt een auto het erf oprijden. Ze kijkt door het raam naar buiten en ziet dat haar vader is gearriveerd. Tanja draait zich om en rent naar haar kamer. Ze pakt pen en papier en begint te schrijven.

Beste Sonja, ik moet je wat vertellen….